Dobavlena vesyma lyubopыtnaya statyya Conis Ясухиро " Правила Dlya Рух и GSA, opredelyayushtie bodrstvovanie АНБ" zhivыmi "или" mertvыmi » ." "Искусство samozashtitы karatэ kэmpo" "ул (Op. В alymanahu А. Gorbыleva" Hidэn "vыp.2" Мабуни Kэnva .276-279) В statye dostatochno detalynogo analiziruetsya Vopros rasstoyanie Boyu.